طراحی داخلی فضای بیمارستان در سنگاپور

بازسازی فضای داخلی این بیمارستان در جهت ایجاد یک مرکز ارتوپدی و بخش تشخیصی و رادیولوژی صورت گرفته است. در طراحی داخلی این فضا، تیم معماری سعی داشته با استفاده از ایده های کم هزینه و خلاقانه و همچنین بهره گیری از متریال های با کیفیت ، فضایی...