مشاوره و نظارت در زمینه طراحی و اجرای فضاهای درمانی

یکی از آیتم های مورد نظر در طراحی و دکوراسیون داخلی مطب و کلینیک های درمانی ، مشاوره یک تیم طراحی و اجرا است. در طراحی فضا های درمانی، شناخت عناصر طراحی داخلی و استفاده از آن ها به بهترین شکل خود، فضای داخلی را زیبا و تاثیر گذرا جلوه گر می کند،...

اجرای مطب و کلینیک های درمانی

گروه معماری آرک طب، با داشتن تجربیات مختلف در زمینه اجرا پروژه های معماری و طراحی داخلی ، آمادگی خود را برای همکاری در جهت اجرای پروژه های معماری و طراحی داخلی مطب و کلینیک های درمانی اعلام می کند،تمامی مراحل طراحی و اجرای پروژه های معماری و...